Visszaélés-bejelentés

Az AMC Networks Central Europe Kft. (székhely: 1139 Budapest, Lomb utca 21-25.; cégjegyzékszám: 01 09 183155; a továbbiakban: „Társaság”) elkötelezett annak érdekében, hogy üzleti tevékenysége során a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő és etikus magatartást tanúsítson. E cél elérése érdekében visszaélés-bejelentő rendszert működtetünk, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A visszaélés-bejelentő rendszer lehetővé teszi, hogy a Társaság munkavállalói, volt munkavállalói, továbbá egyéb, a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló személyek bejelentést tegyenek az általuk tapasztalt esetleges jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatban.

Bővebb információ a visszaélés-bejelentő rendszerről az alábbi linken található:

Tájékoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatban