Politică de confidențialitate

Ştiri

Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

 

AMC Networks Central Europe S.R.O. și-a luat angajamentul de a respecta drepturile d-voastră personale. Puteți fi sigur(ă) că datele d-voastră cu caracter personal sunt operate cu grijă, în conformitate cu legislația privind protecția și securitatea datelor. Prezenta politică de confidențialitate („politică”) descrie modul în care noi tratăm datele d-voastră cu caracter personal atunci când utilizați produsele și serviciile noastre și când acestea sunt puse la dispoziția d-voastră. Această politică stabilește modul în care AMC Networks Central Europe S.R.O. operează datele d-voastră cu caracter personal depuse la dispoziția noastră, informându-vă și cerându-vă consimțământul în cazul în care legea aplicabilă prevede acest lucru.

Această politică este valabilă și în cazul vizitatorilor site-urilor web ale companiei AMC Networks Central Europe S.R.O. și ale întreprinderilor sale afiliate.

Vă rugăm ca la citirea prezentei politici să luați în considerare și prevederile noastre contractuale generale și politica noastră generală de confidențialitate. Politica noastră s-ar putea să se modifice din când în când. Vă rugăm să verificați în mod regulat pe site-urile noastre web eventualele modificări ale politicii noastre în această privință!

Produsele și serviciile noastre pot fi legate de site-urile web ale altor companii și de serviciile oferite de acestea; aceste companii pot avea propriile lor politici de confidențialitate. Vă recomandăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestor terțe părți! Nu ne asumăm nici o răspundere pentru practica de protecție a datelor aparţinând unor terțe părți și nici pentru produsele sau conținutul serviciilor oferite de acestea.

 

La conceperea Politicii am luat în considerare următoarele legi în vigoare:

 

 1. Legea CXII/2011 privind drepturile persoanei sub aspectul prelucrării datelor cu caracter personal și libertatea informației;
 2. Legea VI/1998 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea la calculator a datelor cu caracter personal;
 3. Legea C/2003 privind comunicațiile electronice;
 4. Ordonanța guvernului nr. 226/2003 (13 decembrie) privind condițiile speciale ale gestionării datelor la furnizorii de servicii de comunicații electronice, securitatea datelor în cadrul serviciilor electronice, precum și regulile de afișare a codului de identificare și redirecționarea apelurilor;
 5. Legea CVIII/2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor legate de societatea informațională.

 

Ce se înţelege prin date cu caracter personal?

 

În scopul stabilirii unor norme riguroase în privinţa protecţiei datelor, ne referim la datele cu caracter personal în sensul mai larg al expresiei, astfel expresia include orice dată referitoare la orice persoană fizică, de ex. angajat sau utilizator, cuprinzând, printre altele, nume, adrese, date de naştere, adrese e-mail.

 

Noţiuni legate de datele cu caracter personal:

 

 • persoana vizată

orice persoană fizică definită, identificată sau identificabilă – în mod direct sau indirect – cu ajutorul unor date cu caracter personal;

 

 • date cu caracter personal

date ce pot fi legate de persoana vizată – mai ales numele, codul numeric personal, precum şi unul sau mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale -, precum şi concluziile trase din aceste date, referitoare la persoana vizată;

 

 • date speciale

datele cu caracter personal referitoare la originea rasială, la apartenenţa la o minoritate naţională sau etnică, la opinia politică sau la apartenenţa de partid, la convingerile religioase sau filozofice, la apartenenţa sindicală, la viaţa sexuală, la starea de sănătate, la pasiuni anormale precum şi datele personale penale;

 

 • operarea datelor

orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate cu date, indiferent de procedeul aplicat, mai ales colectarea, consemnarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, schimbarea, utilizarea, interogarea, transmiterea, divulgarea, alinierea sau combinarea, blocarea, ştergerea şi distrugerea, precum şi împiedicarea utilizării în continuare a datelor, înregistrările foto, audio sau video, precum şi înregistrarea unor caracteristici fizice adecvate pentru identificarea unei persoane (cum ar fi amprentele digitale sau palmare, mostre de ADN, scanarea irisului);

 

 • prelucrarea datelor

efectuarea sarcinilor tehnice legate de operaţiunile de operare a datelor, indiferent de metodele şi mijloacele utilizate pentru efectuarea operaţiunilor şi de locul utilizării, dacă sarcinile tehnice sunt efectuate asupra datelor;

 

 • transmiterea datelor

punerea datelor la dispoziţia unor anumite terţe persoane;

 

 • publicarea datelor

punerea datelor la dispoziţia oricui;

 

 • operator de date

persoana fizică sau juridică sau organizaţia fără personalitate juridică care stabileşte singură sau împreună cu alţii scopul operării datelor, ia decizii cu privire la operarea datelor (inclusiv mijloacele utilizate) şi le pune în aplicare personal sau printr-un prelucrător de date mandatat;

 

 • prelucrător de date

persoana fizică sau juridică sau organizația fără personalitate juridică care, pe baza unui contract încheiat cu operatorul de date – inclusiv contractele încheiate pe baza dispozițiilor legale -,  efectuează prelucrarea datelor;

 

 • ștergerea datelor

a face de nerecunoscut datele astfel încât să fie imposibilă reconstituirea lor;

 

 • catalogarea datelor

marcarea datelor cu semne de identificare în vederea diferențierii acestora;

 

 • blocarea datelor

marcarea datelor cu semne de identificare cu scopul de a limita în mod definitiv sau pe o perioadă determinată operarea cu aceste date;

 

 • distrugerea datelor

distrugerea fizică completă a suportului de date care conține datele respective;

 

Principiile operării datelor

 

Datele cu caracter personal pot fi operate numai dacă

-          persoana vizată își dă consimțământul, sau

-          dacă legea sau hotărârea în acest sens a consiliului local, adusă pe baza dispozițiilor legii, dispune acest lucru. Legea poate dispune în interes public publicarea unor date cu caracter personal, indicând în mod explicit sfera datelor respective. În toate celelalte cazuri, publicarea datelor poate fi făcută numai cu consimțământul persoanei vizate, în cazul datelor speciale consimțământul trebuie să fie dat în scris. În caz de dubii se presupune că persoana vizată nu și-a dat consimțământul. Se consideră că persoana vizată și-a dat consimțământul în cazul datelor pe care le-a comunicat în cursul unor luări de cuvânt publice sau în cazul datelor furnizate de persoana vizată pentru a fi publicate.

AMC Networks Central Europe S.R.O. nu colectează în niciun caz date speciale.

 

În baza § 3, punctul 1 al legii CXII/2011 privind drepturile persoanei sub aspectul prelucrării datelor cu caracter personal și libertatea informației, prevederile prezentei Politici privind operarea datelor și protecția datelor cu caracter personal ale vizitatorilor se referă numai la persoanele fizice.

Cele mai importante principii ale AMC Networks Central Europe S.R.O. privind operarea datelor cu caracter personal:

 

Comunicarea datelor, operarea datelor

 

-          Înainte de operarea datelor, operatorul trebuie să publice în mod clar şi univoc informaţiile despre modul şi scopul colectării datelor şi, în cazul în care furnizarea datelor este voluntară, se va menţiona acest caracter voluntar al furnizării de date;

-          Datele cu caracter personal pot fi operate numai într-un scop determinat, pentru a exercita un drept şi a respecta o obligaţie;

-          Scopul operării datelor va fi respectat în orice etapă a operării;

-          Operarea datelor se va efectua numai în măsura şi pe perioada necesară realizării scopului;

-          În lipsa unei prevederi legale, datele cu caracter personal vor fi operate numai cu acordul vizitatorului;

-          Caracterul voluntar sau obligatoriu al furnizării de date va fi menţionat înainte de colectarea datelor. În cazul furnizărilor obligatorii de date, se va specifica legea care dispune operarea datelor.

-          Vizitatorul îşi poate modifica sau revoca oricând consimţământul privind operarea datelor sale.

-          În timpul operării datelor, acestea pot fi folosite numai în scopul specificat;

-          În afară de scopul operării datelor, va fi publicat în mod univoc şi cine va efectua operarea şi prelucrarea datelor;

-          Scopul operării datelor va fi respectat în orice etapă a operării;

-          În cursul operării datelor, se vor opera numai acele date cu caracter personal care sunt absolut necesare pentru realizarea scopului operării datelor şi cu care acest scop poate fi realizat;

Datele pot fi comunicate şi diferitele operări de date pot fi legate numai în cazul în care vizitatorul şi-a dat acordul în acest sens sau dacă legea permite acest lucru şi dacă condiţiile operării de date sunt respectate în cazul fiecărei date cu caracter personal.

 

 

Ce date cu caracter personal operăm?

 

Operăm următoarele date cu caracter personal, dacă este necesar sub rezerva informării și obținerii acordului.

 • Date de contact – sunt informațiile de care avem nevoie pentru a vă identifica și pentru a intra în contact cu d-voastră. Aceste informații includ, printre altele: numele, adresa, numărul de telefon, adresa e-mail, numele de utilizator și parola, data nașterii, preferințele lingvistice, datele de transport precum și alte informații de contact pe care ni le-ați furnizat d-voastră în mod direct.
 • Informații generale de utilizare – includ informațiile generate în cursul utilizării produselor și serviciilor.
 • Alte date cu caracter personal – sunt datele obținute din surse publice, cu respectarea legislației. Putem opera și datele cu caracter personal ale altor persoane dacă ni le furnizați, de exemplu dacă cumpărați un produs de-al nostru pentru a-l face cadou unei alte persoane.

În ce scop operăm datele cu caracter personal?

 

Datele referitoare la d-voastră sunt operate în legătură cu serviciile noastre. Este important pentru noi ca produsele și serviciile noastre să fie simple, personalizate și să confere încredere. Ne străduim în mod continuu să îmbunătățim serviciile noastre și să le adaptăm cât mai bine exigențelor d-voastră. Astfel, datele cu caracter personal sunt operate în următoarele scopuri, dacă este cazul în funcție de informarea și obținerea acordului clientului.

 

Asigurarea produselor și serviciilor noastre. Utilizăm date de contact, date de facturare și date legate de furnizarea serviciilor pentru a dezvolta și întreține produsele și serviciile noastre, în scopuri administrative precum și în legătură cu diferitele noastre promoţii. Aceste activități includ, printre altele: realizarea locațiilor de unde furnizăm serviciile noastre, suportul tehnic,  actualizarea hardurilor și softurilor, facturarea, colectarea plăților și controlul de credit.


Prezentarea produselor
și serviciilor noastre. Ocazional vă putem informa despre actualitățile legate de produsele și serviciile noastre și despre promoțiile de care s-ar putea să fiți interesat(ă). Pentru detalii consultați punctul Modul de a da sau de a retrage acordul, unde vă informăm în detaliu cum puteți stabili limitele acordului dvs.

Asigurarea achiziționării de produse și servicii de la partenerii noștri comerciali. Pe parcursul utilizării produselor și serviciilor noastre, ocazional vă putem prezenta prin internet oferte speciale, oferindu-vă posibilitatea de a cumpăra bunuri și servicii de la partenerii noștri, de ex. care publică anunţuri, reclame (în cele ce urmează împreună: „parteneri comerciali”). În cazul în care vă decideți să primiți aceste oferte sau să efectuați o tranzacție, putem colecta datele d-voastră cu caracter personal și le putem comunica partenerilor noștri comerciali care sprijină respectivele promoții sau tranzacții. AMC Networks Central Europe S.R.O. operează și comunică aceste date numai în cazul în care d-voastră acceptați aceste oferte. În afară de satisfacerea solicitării d-voastră, partenerii comerciali pot utiliza datele d-voastră cu caracter personal și pentru a vă trimite alte informații care v-ar putea interesa. În aspectul utilizării datelor cu caracter personal de către partenerii noștri comerciali sunt directoare propriile lor politici de confidențialitate, și trebuie să vă referiți la acestea în cazul în care aveți vreo întrebare privind modul în care datele d-voastră cu caracter personal sunt utilizate de către partenerii noștri comerciali.

Managementul performanței. Putem utiliza date cu caracter personal când solicităm feedback-ul clienților privind performanțele produselor și serviciilor noastre sau calitatea altor operațiuni ale noastre. În cazul în care legislația aplicabilă ne permite, putem monitoriza și înregistra comunicările cu dvs., inclusiv e-mailurile, în scopuri de formare profesională și de management al calității.

Respectarea obligațiilor noastre legale. Legea ne poate obliga ca în conformitate cu prevederile unor proceduri ale instanțelor judecătorești sau ale autorităților sau ca răspuns la solicitarea organelor de cercetare penală să transmitem date cu caracter personal. Potrivit normelor procedurilor instanțelor judecătorești și ale autorităților, se poate întâmpla ca transmiterea acestor date să se facă fără acordul d-voastră și fără să vă informăm asupra acestui fapt. Societatea noastă își rezervă dreptul de a contesta eventuala pretenție a autorităților de a avea acces la unele date cu caracter personal.

Alte utilizări. În scopuri de cercetare și alte scopuri de afaceri legale, putem folosi informații anonime și agregate pentru a realiza rapoarte și analize, de exemplu în ceea ce privește tipul conținutui și/sau anunţurilor la care utilizatorii noștri se uită sau peste care trec fără să se uite.

 

Operarea datelor cu caracter personal ale copiilor. În cazul în care vizitatorii cer operarea datelor cu caracter personal ale unui copil sub 14 ani, aceste date pot fi înregistrate numai în cazul în care datele necesare sunt furnizate în mod demonstrabil de către reprezentantul legal al copilului. Pentru ca declarația unui minor de peste 14 ani și sub 16 ani să fie valabilă, trebuie să ni se pună la dispoziție consimțământul unui părinte sau al altui reprezentant legal, completat într-o formă corespunzătoare și verificabilă. În lipsa unei astfel de împuterniciri nu înregistrăm datele cu caracter personal ale copiilor (nici măcar în cazul în care, în lipsa înregistrării, serviciul respectiv nu poate fi utilizat).

 

Cui putem transmite date cu caracter personal?

 

AMC Networks Central Europe S.R.O. și-a luat angajamentul de a proteja datele d-voastră cu caracter personal. Pentru a putea furniza produsele și serviciile noastre, în conformitate cu legislația aplicabilă și în funcție de informarea prealabilă a clientului și de consimțământul acestuia, putem transmite date cu caracter personal unor terțe părți, inclusiv celor care se află în afara UE și Elveției, în țări în care reglementările privind protecția datelor pot fi diferite de cele din UE și Elveția, în conformitate cu cele descrise mai jos.

Entități din cadrul grupului Liberty Global. Putem transmite datele d-voastră cu caracter personal oricărei întreprinderi mamă, oricărei filiale sau altor întreprinderi aflate sub management comun (denumite împreună: „întreprinderi afiliate”). În aceste cazuri avem pretenția ca întreprinderile afiliate să respecte prezenta politică.

Angajații companiei AMC Networks Central Europe S.R.O.. Numai un grup de angajaţi cu autorizație specială are acces la datele d-voastră cu caracter personal. Aceşti angajaţi pot cunoaşte numai informaţiile absolut necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile în mod corespunzător.

 

Parteneri comerciali. Dacă d-voastră doriţi să participaţi la o tranzacţie afişată la noi, dar efectuată de către partenerii noştri comerciali, în cazul dat putem să transmitem date cu caracter personal acestor parteneri comerciali. Pentru mai multe detalii, consultaţi punctul  „În ce scop operăm datele cu caracter personal?”

Achiziţia societăţii. În cazul în care societatea AMC Networks Central Europe S.R.O. va fi achiziţionată de o altă companie, sau compania respectivă va dobândi mijloacele acestei societăţi, printre care şi datele cu caracter personal operate de către AMC Networks Central Europe S.R.O., cumpărătorul va prelua drepturile şi obligaţiile referitoare la datele dvs. cu caracter personal, descrise în prezenta politică.

Alte terţe părţi. În cazul în care legislaţia aplicabilă permite şi dacă transmiterea datelor este necesară pentru a putea furniza produsele şi serviciile noastre (de ex. serviciul de relații clienţi), putem transmite date cu caracter personal unor terţe părţi în care avem încredere, precum şi unor furnizori terţe părţi de la care AMC Networks Central Europe S.R.O. solicită în mod expres furnizarea unor produse şi servicii. În acest caz se prevede ca aceste părţi să opereze datele în mod confidenţial şi în condiţii de securitate, şi să le folosească exclusiv pentru a ne furniza respectivele produse şi servicii. În cazul în care legislaţia aplicabilă permite, putem transmite date cu caracter personal şi unor firme de recuperare a creanţelor. Pot apărea şi cazuri în care legea ne obligă să transmitem date cu caracter personal autorităţilor sau altor terţe părţi.

 

Cum protejăm datele cu caracter personal?

 

Facem tot ce ne stă în putinţă şi luăm toate măsurile pentru a proteja datele abonaţilor noştri şi drepturile lor privind aceste date. În conformitate cu reglementarea aplicabilă, societatea noastră a desemnat persoanele care sunt responsabile pentru securitatea reţelei noastre şi pentru suportul infrastructurii şi sistemelor informatice din cadrul societăţii. Pentru protejarea datelor cu caracter personal am implementat diferite soluţii în funcţie de serviciul sau produsul oferit sau furnizat dvs. Acestea pot fi soluţii tehnice sau pot avea la bază prezenta politică. Aceste soluţii pot include, printre altele, protecţia prin parolă, criptarea, folosirea unor firewall-uri, protecţia contra viruşilor şi intruziunilor, precum şi sistemul de limitare a accesului angajaţilor.

 

Cât timp păstrăm datele d-voastră cu caracter personal?

 

Datele cu caracter personal se păstrează numai atât cât este necesar realizării scopurilor pentru care au fost colectate, cu excepția cazului când legea ne obligă să le păstrăm o perioadă mai lungă.

 

Modul de a vă da acordul și de a-l retrage

 

În cazul în care vă dați acordul, vă putem contacta pentru a vă informa despre produsele și serviciile noastre care v-ar putea interesa. În cazul în care nu mai doriți să fiți destinatarul(a) acestei activități de marketing direct, puteți interzice trimiterea acestor materiale  în mai multe moduri (e-mail, SMS, telefon, scrisoare prin poștă).

 

Ce sunt „cookie-urile”?

 

„Cookie-urile" sunt niște fișiere de mici dimensiuni, stocate în browserul d-voastră. Browserul colectează unele informații, cum ar fi tipul browserului utilizat, sistemul de operare, site-urile web vizitate, ora vizitelor, conținutul vizualizat, reclamele vizionate și alte date privind fluxul de clickuri.

Cu ajutorul cookie-urilor putem să ne adaptăm mai bine site-urile web nevoilor abonaților, vă putem oferi un serviciu mai bun și mai personalizat și putem să reținem unele alegeri ale d-voastră, nemaifiind nevoie să le faceți din nou. Cu ajutorul cookie-urilor putem afla şi nivelul frecventării site-ului nostru web, inclusiv paginile vizitate, numărul vizitatorilor și ruta aleasă de către aceștia.

Putem apela la furnizori de rețele publicitare pentru a ne ajuta să prezentăm reclame sau alt conținut pe acest site web și alte site-uri web care afișează reclame ale companiei AMC Networks Central Europe S.R.O.. Furnizorii de rețele publicitare pot utiliza cookie-uri,  web beacon-uri sau tehnologii similare de pe calculatorul, dispozitivul mobil sau alt dispozitiv al d-voastră pentru a personaliza reclamele sau conținutul în funcție de interesul arătat, creând profilul navigării d-voastră pe acest site web sau alte site-uri web pe care le-ați vizitat. Utilizarea cookie-urilor, web beacon-urilor sau a altor tehnologii similare de către furnizorii noștri de rețele publicitare este supusă propriilor politici de confidențialitate ale acestora, și nu politicii de confidențialitate a companiei AMC Networks Central Europe S.R.O..

Puteți activa și dezactiva manual cookie-urile pe calculatorul, dispozitivul mobil sau alt dispozitiv al d-voastră. Majoritatea browserelor oferă opțiunea de a accepta sau refuza anumite cookie-uri și de a refuza sau a șterge toate cookie-urile. Procedura depinde de browserul d-voastră. Pentru a folosi această funcție, citiți instrucțiunile proprii ale browserului d-voastră – însă restricționarea sau blocarea cookie-urilor poate avea un impact negativ asupra utilizabilității multor site-uri web.

 

Care sunt drepturile d-voastră?

 

Aveți dreptul de a cere ștergerea sau actualizarea datelor d-voastră cu caracter personal incomplete, incorecte sau depășite. În cazul în care considerați că datele noastre referitoare la d-voastră sunt incomplete, incorecte, necorespunzătoare sau depășite, vă rugăm să ne faceți cunoscut acest lucru, iar noi vom face modificările necesare în termen legal.

Aveți dreptul de a cunoaște ce date cu caracter personal păstrăm despre d-voastră. Când legea aplicabilă ne permite, vă putem solicita o mică taxă care să acopere costurile de administrare când vă furnizăm aceste date.

De asemenea, aveți dreptul de a ne solicita să stopăm prelucrarea datelor d-voastă în scopuri de marketing direct. Dacă doriți să nu mai primiți informații de marketing direct de la noi, vă rugăm să contactați serviciul nostru de relații clienți.

 
Orice client poate solicita ștergerea din sistemul nostru a datelor sale cu caracter personal, însă în unele cazuri solicitantul trebuie să accepte că după ștergerea datelor legate de un serviciu, nu-l va mai putea utiliza sau nu-l va putea utiliza în același mod ca până atunci. După primirea solicitării, aceasta este îndeplinită imediat și ștergem datele specificate de vizitator din baza noastră de date. 

 

Definiții

 

Când pe site-ul nostru web îi solicităm vizitatorului date cu caracter personal, după citirea și interpretarea textului informativ necesar, vizitatorul este liber să decidă dacă ne dă sau nu informațiile solicitate. Însă vizitatorul trebuie să știe că în cazul în care nu ne dă datele sale cu caracter personal, s-ar putea întâmpla să nu poată utiliza unele servicii legate de furnizarea datelor cu caracter personal.

 

Prezenta Politică se referă la protecția acelor date cu caracter personal ale vizitatorilor care nu sunt destinate publicității. În cazul în care cineva își publică datele cu caracter personal sau o parte din ele din proprie inițiativă, aceste date nu cad sub incidența acestei Politici.

 

În cazul în care înregistrarea vizitatorului este obligatorie pe unele pagini ale site-ului web, indicăm de fiecare dată care sunt datele care trebuie să fie furnizate în mod „obligatoriu”, precum şi scopul și condițiile furnizării acestor date. În acest caz termenul „obligatoriu” nu se referă la caracterul obligatoriu al colectării de date, ci la faptul că în lipsa completării unor câmpuri, înregistrarea eșuează, va putea fi respinsă.

 

Datele cu caracter personal furnizate de către vizitatori pot fi completate sau legate de alte date provenite din alte surse numai cu acordul vizitatorului. 

 

În cazul în care compania AMC Networks Central Europe S.R.O. solicită unor firme cu care este în relație de afaceri să-i facă sau să-i opereze site-ul web, și pe parcursul desfășurării unui astfel de serviciu se colecteză date cu caracter personal, aceste date țin de competența companiei AMC Networks Central Europe S.R.O. în privința utilizării și operării datelor, ca și cum informaţiile ar fi colectate și stocate de ea însăși. În cadrul unei astfel de colaborări, partenerul operator procedează în numele AMC Networks Central Europe S.R.O. pe care o reprezintă, și datele cu caracter personal sunt colectate pentru AMC Networks Central Europe S.R.O., aceste cazuri cad de asemenea sub incidența prezentei Politici. În caz de operare a datelor se va indica în mod clar identitatea operatorului de date, iar în caz de prelucrare a datelor se va indica identitatea prelucrătorului de date.

 

Cum puteți să ne contactați referitor la această politică?

 

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la această politică, sau dacă doriți informații privind datele d-voastră cu caracter personal pe care le operăm, vă rugăm să-l contactați pe responsabilul nostru în probleme de confidențialitate la adresa de e-mail: privacy@chellocentraleurope.com